568 841 212
Masarykovo nám. 1313
674 01 Třebíč
IČ: 70283338
ID dat. schránky: m3pkb9b

Akademie umění a kultury pro seniory

V současné době nepřijímáme nové přihlášky ke studiu v Akademii.

Od října 2018 zřizuje Základní umělecká škola Třebíč ve spolupráci s Městem Třebíč Akademii umění a kultury pro seniory. Jedná se o tříleté studium v hudebním, tanečním a výtvarném oboru pro osoby 60 let věku a výše, které mají trvalé bydliště na území města Třebíče a v místních částech Budíkovice, Pocoucov, Ptáčov, Račerovice, Řípov, Slavice a Sokolí.

Lektory Akademie jsou zkušení a kvalifikovaní pedagogové ZUŠ.

Garant projektu Eva Vaňková - tel. 606 029 873 nebo email [email protected]

Organizace výuky

Celý cyklus studia = 3 akademické roky

1 akademický rok = 8 měsíců (říjen-květen)

Zimní semestr (říjen-leden), letní semestr (únor-květen)

Cena studia

100 Kč/měsíc – platba hotově vždy za 1 semestr (400 Kč)

V Akademii studují úplní začátečníci, ale i osoby umělecky pokročilejší. Student si ve spolupráci s lektorem stanoví dle svých psychických a fyzických schopností cíl výuky. Nejde tedy o navazující pevně stanovené učební plány. Absolvent tříletého studia obdrží osvědčení o studiu v Akademii. Osvědčení nebude vydáváno na základě žádné akreditace a není ani dalším stupněm vzdělání.

Zřízením Akademie chce ZUŠ především přispět k aktivnímu životu seniorů a jejich duševní pohodě.

Finančně celý projekt podporuje Město Třebíč.

                                                         Print

Patronem Akademie pro seniory je třebíčský rodák, herec Miloslav Mejzlík.

LEKTOŘI AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY

HUDEBNÍ OBOR

Hra na akordeon - Mgr. Dana Fialová

Hra na klavír - Markéta Doležalová, Věra Havelková, Mgr. Vít Košíček, Mgr. Jarmila Kubová, Eva Vaňková dipl. um.

Hra na elektronické klávesové nástroje - Mgr. Dana Fialová, Věra Havelková

Hra na kytaru - Jaromír Janata, Martin Pašek, Petr Sedlák, Jana Spekhorstová, Dipl. Lehrer

Hra na harfu – Bc. Anna Kolaříková

Hra na varhany - Bc. Anna Kolaříková

Sólový zpěv, Umělecký přednes - Mgr. Jarmila Kubová

Popový zpěv, Sborový zpěv  - Mgr. Helena Valová

Dějiny evropské a světové hudby – Vít Coufal

Hudební seminář v estetických souvislostech - Mgr. Renata Zelingerová

VÝTVARNÝ OBOR

Jaroslava Beranovská, Mgr. Alena Dvořáková, BcA. Jakub Noha

TANEČNÍ OBOR

Kamila Malá

Akce Akademie pro seniory 2019/2010

27. června – 2. září 2019 - Výstava prací studentů výtvarného oboru - Karlovo nám., Městský úřad – vstupní prostory.

14. října 2019 v 17:30 - Imatrikulace studentů - Zadní synagoga, Třebíč, hudební doprovod – trumpetový soubor Petra Matouška a soubor Flautae ululatae.

 

Seznam akcí a fotogalerie Akademie pro seniory