Hudební obor

Smyčcové soubory

Na naší škole působí tato smyčcová uskupení - soubory Strunka, Strunečka, a Symbolický smyčcový komorní orchestr.

Smyčcový soubor Strunka

V souboru se mladí houslisté naučí souhře, kolektivní spolupráci, musí si uvědomit, že hra v souboru není o individualitě, ale o společné práci, že každý z nich je důležitý a neměl by nikterak vyčnívat. Není zde prostor pro sobectví. Vzhledem k tomu, že soubor navštěvují jak úplní začátečníci, tak už zkušení hráči, musí si všichni navzájem pomáhat. Žáci se mohou účastnit hry v tomto souboru od 3. ročníku, kdy mají tento předmět jako volitelný. Od 4. ročníku je předmět povinně volitelný.

112 94 IMG_5859 9 

Děti se zde učí orchestrální práci a rozvíjí si svůj smysl pro rytmus. Soubor vystupuje na nejrůznějších koncertech a akcích ZUŠ a účastní se soutěží, kde zaznamenal nemalé úspěchy.

1 IMG_1431

Soubor pracuje pod vedením Mgr. Šárky Velkové.


Smyčcový soubor Strunečka

Soubor vznikl na půdě smyčcové sekce ZUŠ Třebíč na základě potřeby poskytnout žákům začínajícím s komorní hrou základní zkušenosti s kolektivní hrou.

Cílem setkávání v tomto souboru je osvojení základních znalostí a dovedností společného hraní, jako jsou stejné tempo, přesná intonace, společně vnímaný a interpretovaný rytmus, rozpoznání hlavní melodie a umění přizpůsobit dynamiku podle důležitosti partu. Žáci se zde mohou naučit vnímat rozdíl mezi hrou sólo a hrou s dalšími instrumentalisty a prožít tak zkušenost, která není při hře jediného hráče dostupná.

Fotografie0169

Soubor pracuje pod vedením Mgr. Víta Coufala.


symbolický smyčcový komorní orchestr

SSKO, neboli Symbolický smyčcový komorní orchestr. Tak zní celý název tohoto souboru, který vznikl v roce 2019 pod vedením Petra Stupky a vyplnil tak mezeru smyčcového komorního souboru na naší ZUŠ.

Ať už může název působit jakkoliv zavádějícím dojmem, jde o plně fungující těleso na velmi vysoké úrovni. Členové tohoto souboru jsou přední žáci naší ZUŠ a pravidelně vystupují na různých akcí školy. Mimo repertoáru klasické hudby se můžou chlubit prováděním hudby filmové, populární, či jazzové.

37 39 40 42 43

Soubor pracuje pod vedením BcA. Petra Stupky.


Cílem pedagogů je postupné zapojování všech malých houslistů do souborové hry. Starší děti se tak učí větší toleranci a malí hráči mají pocit větší sounáležitosti a zvyšují si své umělecké sebevědomí. Ve všech souborech panuje velmi přátelská atmosféra. 

IMG_0144 DSCN8113a 95 Houslový soubor 2008 DSCN8116