Hudební obor

Pěvecký komorní soubor

Pěvecký komorní soubor vznikl v roce 2004 z žákyň sólového zpěvu Mgr. Vladimíry Žaludové. Poprvé děvčata vystoupila na Vánočním koncertu naší Základní umělecké školy v témže roce.

Vánoční koncert 2008 Vánoční koncert 2008 Vánoční koncert 2008

Od tohoto roku se žákyně úspěšně podílí na mnoha větších vystoupeních, jako jsou vánoční a benefiční koncerty a další akce naší školy. Spolupracujeme také s flétnovým souborem paní učitelky Evy Hercegové a paní učitelky Alice Matouškové, s dechovým souborem pana učitele Petra Matouška a v neposlední řadě se žáky dechového a klávesového oddělení pana učitele Pavla Hercega.

Pěvecký komorní soubor ukončil svoji činnost v červnu 2017.

Vánoční koncert 2009 Děti dětem VII - 12. května 2010 Děti dětem VII - 12. května 2010 Děti dětem VIII - 2011 O dvanácti měsíčkách - výchovné koncerty 2011