Hudební obor

Soubor zobcových fléten

IMG_0222  P1180761

Velký flétnový soubor byl založen v roce 1996. Původně měl dvacet členů a postupně se rozrostl na padesát až šedesát žáků. Využívá kromě všech druhů zobcových fléten také flétny příčné. Repertoár je velmi pestrý, od staré hudby až po skladby populární, muzikálové a filmové. Je vybírán s ohledem na širokou věkovou hranici žáků a vede flétnisty k pohotovému střídání různých druhů zobcových fléten.

Výuka souborové hry je součástí studijního zaměření - Hra na zobcovou flétnu.

56

 IMG_6391 1

Vedoucí souboru je Eva Hercegová.


Ve školním roce 2010/2011 oslavil Velký flétnový soubor 15. výročí a za tuto dobu se v něm vystřídalo na 200 mladých flétnistů.

Zvukové záznamy z koncertu k 15. výročí

Fotografie z Koncertu k 15. výročí -  24. května 2011

Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru - Lenka Vacíková Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru - Michaela kazdová a Kateřina Ženíšková Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru - Lenka Vacíková a Michaela Prokešová Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru - Michaela Zvěřinová a Daniela Nováková Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru - Flauto rimbombo Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru - Flauto pulcino Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru - Malý flétnový soubor Koncert k 15. výročí Velkého flétnového souboru


Festival souborů zobcových fléten 2007 Festival souborů zobcových fléten 2007 Děti dětem 2009 IMG_0997 IMG_0980 

Velký flétnový soubor se v roce 2000 zúčastnil Festivalu staré hudby v Praze, kde vystoupil v Národním muzeu a na Pražském hradě. Kromě vystoupení na školních koncertech se také podílí na přípravě koncertů výchovných. Pravidelně se účastnil Setkání souborů zobcových fléten, které se pořádalo v Třebíči.  Tradicí se stala vystoupení na vánočních a závěrečných koncertech školy, soubor byl také součástí velkého školního orchestru a každoročně vystupoval na benefičních koncertech Děti dětem. V říjnu 2006 vystoupil na festivalu "Flétnový čtyřúhelník" v Praze. Někteří hráči aktivně působí i v souborech komorních – Flauto rimbombo a Flauto pulcino, Flauto misterioso, Flauto mitico a v různých komorních seskupeních, kde se využívá hry na všechny typy zobcových fléten. Mladí flétnisté vystupují na koncertech ZUŠ, vernisážích výstav v rámci města Třebíč.

2 8 9 60

Fotografie souboru Fotografie z koncertu Děti dětem 2 Fotografie z festivalu Flétnový čtyřúhelník v Praze Děti dětem 2009 IMG_0999

     

  Zvukové ukázky a videa

Sněhurka a sedm trpaslíků - Trpasličí jódlování - z benefičního koncertu Děti dětem 2008
Melodie z filmu Sněhurka a sedm trpaslíků
Autor: F. Churchill, P. Smith, L. Harline

Rigaudon - zvuková ukázka z 8. setkání souborů zobcových fléten 2007
Autor: G. Böhm
Hraje Velký flétnový soubor
Záznam: Český rozhlas

Contradanz - zvuková ukázka z 8. setkání souborů zobcových fléten 2007
Autor: I. A. Böck
Hraje Velký flétnový soubor
Záznam: Český rozhlas

Nes mě, loďko - zvuková ukázka ze 6. setkání souborů zobcových fléten
Melodie z pohádky Zlatovláska
Autor Angelo Michajlov, úprava Tomáš Herceg
Hrají flétnové soubory a houslový soubor, klávesy - Lucie Batistová, klavír - Tomáš Herceg
Záznam: Český rozhlas

Pluj, moje růže - zvuková ukázka ze 6. setkání souborů zobcových fléten
Melodie z pohádky Zlatovláska
Autor Angelo Michajlov, úprava Tomáš Herceg
Hrají flétnové soubory a houslový soubor, klávesy - Lucie Batistová, klavír - Tomáš Herceg
Záznam: Český rozhlas

Já ti prstýnek dám - zvuková ukázka ze 6. setkání souborů zobcových fléten
Melodie z pohádky Zlatovláska
Autor Angelo Michajlov, úprava Tomáš Herceg
Hrají flétnové soubory a houslový soubor, klávesy - Lucie Batistová, klavír - Tomáš Herceg
Záznam: Český rozhlas

Líbí, mě se líbí - zvuková ukázka ze 6. setkání souborů zobcových fléten
Melodie z pohádky Zlatovláska
Autor Angelo Michajlov, úprava Tomáš Herceg
Hrají flétnové soubory a houslový soubor, klávesy - Lucie Batistová, klavír - Tomáš Herceg
Záznam: Český rozhlas