Hudební obor

Malý smyčcový orchestr

Malý smyčcový orchestr pracuje při Základní umělecké škole pod vedením pana Víta Coufala - učitele hry na housle. Toto těleso sdružuje milovníky orchestrální hry na smyčcové nástroje. Členskou základnu tvoří vyučující smyčcového oddělení, dále žáci ZUŠ, jejichž úroveň ve hře na nástroj dosáhla velmi dobrých výsledků, a také kvalitní hráči z Třebíče a blízkého okolí.

Malý smyčcový orchestr - červen 2006 Malý smyčcový orchestr

Za 31 let své existence hostoval orchestr v celé řadě festivalů na území ČR. Na desítky by se dala spočítat zahraniční vystoupení. Orchestr spolupracuje s významnými sólisty z řad neprofesionálních hudebníků a také bývá zván ke spolupráci s pěveckými tělesy doma i v zahraničí. Z mnoha významných vystoupení jmenujme koncert v Římě v prosinci roku 2003 s pěveckým sborem Musica Animata.