Hudební obor

Dětské pěvecké sbory

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RESONANCE

PŘÍPRAVNÝ SBOR OSMINA

Pěvecké sbory pracují pod vedením Mgr. Heleny Valové

Korepetice – Mgr. Vít Košíček; Jan Sladký

Osmina

Dětský pěvecký sbor Osmina byl založen v září 2004 jako přípravka pro koncertní - velký sbor Resonance. Dnes jej navštěvuje na 25 dětí ve věku od 1. do 5. třídy, které po talentových zkouškách pracují 1x týdně 100 min. a absolvují také 20 min. individuální hlasovou výuku.

Po dosažení určitého věku a zkvalitnění hlasových dispozic, jsou děti dle zvážení dirigentky zařazeni do koncertního sboru.

V březnu 2005 se sbor poprvé zúčastnil regionální soutěžní přehlídky DPS, kde získal zlaté pásmo s postupem. V krajské přehlídce vybojoval pásmo stříbrné. V březnu 2006 získala Osmina zlaté pásmo v regionální i krajské přehlídce DPS. V dubnu 2008 tento přípravný soubor dosáhl doposud svého největšího úspěchu – po vítězství v krajském kole byl nominován do Celostátní přehlídky. Od té doby úspěšně reprezentuje na různých festivalech a soutěžích, odkud zatím vždy dovezl zlaté nebo stříbrné pásmo.

Repertoár sboru tvoří především díla předních českých autorů, např. P. Eben. E. Hradecký, M. Raichl a pod. Děti z tohoto sboru se také účastní všech aktivit ZUŠ, většiny koncertů DPS Resonance a prázdninových soustředění.

Osmina E Loučná 2010 179 533966_386172701417203_226448224056319_1146704_176709178_n 49

 

RESONANCE

Dětský pěvecký sbor Resonance tvoří žáci pěveckého oddělení. V jeho 4 odděleních pracují zpěváci ve věku od 4 do 19 let 1x – 3x týdně pod vedením sbormistryně, hlasové poradkyně a za spolupráce klavírní korepetice. Dvakrát ročně starší zpěváci absolvují víkendová, o hlavních prázdninách týdenní soustředění.

K nejvýznamnějším akcím patří festival duchovní hudby "MUSICA SACRA ÜBER DIE GRENZEN", který se koná střídavě na rakouském a českém území.

Největším úspěchem v oblasti soutěžních přehlídek je bronzové pásmo z mezinárodního sborového festivalu v Rimini, zlaté pásmo s postupem do Celostátní přehlídky v Uničově. Na krajských či celostátních přehlídkách získal sbor Resonance mnohokrát příčky nejvyšší, spolu se zvláštními oceněními – např. za provedení skladby, dramaturgii apod. V letech 2005 - 2019 obsadil sbor pokaždé zlaté pásmo v regionální i krajské přehlídce DPS.

Také pořádá vlastní koncertní projekty jako např. festival Třebíčské resonování. Aktivně se také podílí na výchovných koncertech s názvem Hravé resonování. Za projekt Pocta Bohuslavu Martinů – Otvírání studánek získal Cenu Města Třebíč a stal se vítězným projektem roku.

Resonance je každoročním pravidelným hostem zpěváka Petra Bendeho, kterého na jeho Vánočním turné doprovází bez přestávky již od roku 1997.

Výběr skladeb závisí většinou na dirigentce, není však zvláštností, že si děti přinesou či vyberou skladbu samy. Žánrové rozpětí tohoto tělesa je velmi různorodé - od klasických a lidových písní přes spirituály a jazz a k verzím muzikálových či popových melodií. Hlasovou poradkyní sboru je paní PhDr. Alena Tichá.

V souboru se za dobu jeho existence vystřídalo na 150 zpěváků a zpěvaček, v současné době má na 30 členů .

aa   56