Literárně - dramatický obor

2021/2022


Okresní kolo soutěže v sólové recitaci

8. března 2022 - DDM Třebíč

Kristýna Tůmová (ze třídy Mgr. Mariky Indrové) - čestné uznání.


2020/2021

Soutěže ZUŠ vyhlášené MŠMT pro rok 2020 -2021 jsou v souvislosti s pandemií zrušeny.


2019/2020

V souvislosti s pandemií koronaviru byly všechny soutěže konané od 11. března 2020 zrušeny.


Přehlídka literárně dramatického oboru ZUŠ Třebíč, Náměšť nad Oslavou

27. února 2020 - ZUŠ Třebíč

Kategorie – přednes

Zlaté pásmo s postupem do krajského kola - Barbora Dvořáková, Justýna Indrová, Kateřina Straková /Mgr. Marika Indrová/; Ella Jedličková, Tomáš Svoboda, Viktorie Janková /Marta Chládková, DiS/

Zlaté pásmo - Vojtěch Šlechta /Marta Chládková, DiS/

Stříbrné pásmo - Aneta Čtveráčková, Ester Marečková /Mgr. Marika Indrová/; Daniel Hakl, Babeta Donée, Karolína Daňhelová /Marta Chládková, DiS/

Kategorie – dramatický výstup

Zlaté pásmo s postupem do krajského kola - Jan Míšek, Kateřina Pelikanová /Marta Chládková, DiS/


2018/2019


Okresní kolo soutěže v sólové recitaci

28. a 29. března 2019 – Městská knihovna Třebíč

2. kategorie

Diplom s postupem do krajského kola - Barbora Dvořáková – /Mgr. Marika Indrová/

Čestné uznání - Aneta Čtveráčková - /Mgr. Marika Indrová/

3. kategorie

Čestné uznání - Elena Honsová - /Mgr. Marika Indrová/

4. kategorie

Diplom s postupem do krajského kola - Kateřina Pelikanová - Marta Chládková, DiS.


Školní kolo soutěže v sólové recitaci

1. března 2019 – ZUŠ Třebíč, Masarykovo nám.

Porota - Mgr. Jarmila Jakubová, Mgr. Pavla Nečasová a Mgr. Šárka Nohová

Soutěž vyhlašuje ARTAMA – všechny žákyně postupují do okresního kola -  ze třídy Mgr. Mariky Indrové 

2. kategorie - 1. místo - Ester Marečková, 2. místo - Aneta Čtveráčková, 3. místo - Barbora Dvořáková

3. kategorie - 1. místo - Kateřina Straková, 2. místo - Elena Honsová, 3. místo - Justýna Indrová


2012/2013


Krajské kolo divadelní přehlídky ZUŠ literárně dramatického oboru – Divous 2013

6. dubna 2013 - Nové Město na Moravě

Divadelní soubor ZELENÁČI premiéra představení "Jak Slunko na všechno přišlo"

Ocenění za dobrý dramaturgický výběr a jeho zpracování.
Diplom MgA. Kateřině Mikanové za pedagogické vedení DS Zelenáči.