Literárně - dramatický obor

Úspěchy literárně–dramatického oboru 2023/2024

Slavnostní ocenění talentovaných žáků základních škol v Třebíči

11. června 2024 – foyer Pasáž. Ocenění obdrželi žáci naší ZUŠ, Markéta Matějková a Jakub Procházka.


Úspěchy literárně – dramatického oboru 2022/2023

Studium na VŠ

Karolína Daňhelová ze třídy Michala Lukáče byla přijata ke studiu na JAMU Brno - obor Divadlo a výchova pro Neslyšící.


Natáčení pořadu Pečeme na neděli

V rámci natáčení pořadu Pečeme na neděli v produkci České televize budou studenti literárně – dramatického oboru představovat děti Saligmana Bauera a jejich kamarády – pod vedením Michala Lukáče.

Fotografie z kostýmových zkoušek

 LDO 1 LDO


Úspěchy literárně - dramatického oboru 2020/2021

Věra Staňková ze třídy Marty Chládkové byla přijata ke studiu na JAMU – obor dramatická výchova.


Vojtěch Šlechta, žák  3. ročníku I. stupně literárně-dramatického oboru ze třídy Marty Chládkové, byl vybrán k účasti na natáčení celovečerního filmu SLOVO v režii Beaty Parkanové, které probíhalo v židovské čtvrti v Třebíči.


Úspěchy literárně - dramatického oboru 2018/2019

Koncert Děti dětem XVI – 26. dubna 2019

Poděkování kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci /všechny obory/ a za zdárný průběh koncertu Děti dětem XVI – vedení školy


Úspěchy literárně - dramatického oboru 2016/2017

Přijatí žáci na konzervatoř ve školním roce 2016/2017

Radim Plocek - LDO, sólový zpěv ze třídy Michaely Mikulové a Evy Lojdové byl přijat ke studiu na Konzervatoř J. Ježka Praha – obor muzikálové herectví


Úspěchy literárně - dramatického oboru 2015/2016

70. výročí ZUŠ Třebíč - 6. listopadu 2015

Poděkování patří kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci a za skvělý průběh celého projektu k 70. výročí ZUŠ Třebíč – vedení školy

Koncert pro ZŠ – k 70. výročí naší ZUŠ

Slavnostní koncert k 70. výročí naší ZUŠ

Přehlídka všech oborů naší ZUŠ, historie, hosté

Výstava - Historie školy - 70. výročí založení


Koncert děti dětem XIII – 12. května 2016

Poděkování patří kolektivu ZUŠ za výbornou týmovou práci /všechny obory/ a za zdárný průběh koncertu Děti dětem XIII – vedení školy


Úspěchy literárně - dramatického oboru 2014/2015

Koncert děti dětem XII – 14. května 2015

Poděkování kolektivu ZUŠ za koncert Děti dětem XII


Koncertní zájezd – Německo

Úspěšný koncertní zájezd do Německa ve dnech 26. – 30 dubna 2015. Ve spolupráci s hudební školou v Köthenu – koncerty v Köthenu, ve Wittenbergu a Prettinu. Sólisté dechového, smyčcového a klavírního oddělení a soubory – dechový, flétnový, kytarový, akordeonový, Flauto rimbombo, taneční obor, literárně dramatický obor a práce výtvarného oboru

Napsali o nás v Německu


Úspěchy literárně - dramatického oboru 2013/2014

Koncert děti dětem XI – 16. května 2014

Poděkování kolektivu ZUŠ za koncert Děti dětem XI


Úspěchy literárně - dramatického oboru 2011/2012

Děti dětem IX – poděkování

Benefiční koncert Děti dětem IX. – 17. května 2012